Regulamin Rezerwacji


 1. Warunkiem zarezerwowania terminu jest wpłata zadatku w wysokości 30% całkowitych kosztów pobytu, rezerwacja wiąże obie strony po jej dokonaniu.
 2. Pozostała część należnej kwoty płatna jest na miejscu, w dniu rozpoczęcia pobytu.
 3. Wszelkie należności płatne są na rachunek bankowy , po kontakcie telefonicznym z właścicielem.
 4. W przypadku rezygnacji przez Rezerwującego z zarezerwowanego terminu zadatek przepada na rzecz Wynajmującego.
 5. Rezerwujący zobowiązuje się do złożenia w dniu przyjazdu kaucji w wysokości 200 zł za cały pobyt. Kaucja płatna jest w gotówce w dniu przyjazdu i zwracana w gotówce w dniu wyjazdu.
 6. Kaucja może przepaść w całości lub w części w przypadkach opisanych w pkt. 7 i 8 Regulaminu Domu
 7. Pobyt rozpoczyna się w pierwszym dniu od godziny 15.00 i kończy w ostatnim dniu o godzinie 11.00.
 8. Domek przekazywany jest i odbierany w obecności właściciela.


Regulamin Domu


 1. W całym domu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 2. Prosimy o używanie wyposażenia i sprzętów zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Prosimy wszystkie butelki plastikowe, kartony po sokach i puszki metalowe, zgniatać przed ich wyrzuceniem.
 4. Sprzątanie domu jest wliczone w cenie najmu pod warunkiem, że zostanie on oddany w następującym standardzie: - zamiecione lub odkurzone podłogi - umyte, wysuszone i odłożone na swoje miejsca naczynia kuchenne, garnki, szkło i inne przybory kuchenne, - opróżniona z żywności i czysta w środku lodówka, - śmieci z wszystkich pojemników wyniesione do kubłów na zewnątrz, kominek opróżniony z popiołu , - otoczenie zewnętrzne domu ( grill, ognisko, piaskownica) oczyszczone z ewentualnych śmieci, - wszystkie elementy wyposażenia domu (krzesła, stoły, łóżka etc.) znajdują się na swoich miejscach.
 5. W przypadku jeśli dom nie zostanie zdany w standardzie opisany w pkt.4, koszty sprzątania wynoszą 100 zł i zostaną potrącone z kaucji.
 6. Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej od 22.00 do 6.00 rano.
 7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów domu lub jego wyposażenia w zakresie przekraczającym normalne, rutynowe użycie i nie będące wynikiem niezależnej od Wynajmującego awarii, Najemca potrąci z kaucji kwotę niezbędną do dokonania naprawy lub, lub stanowiącą równowartość rzeczy całkowicie uszkodzonej.
 8. Kwota kaucji przepada w całości w następujących przypadkach: - stwierdzenia, że w pomieszczeniach domu złamano zakaz palenia, - w przypadku stwierdzenia, że ilość osób korzystających z domu jest większa niż liczba zadeklarowana i opłacona. 502-672-323
 9. prosimy o nieużywanie dodatkowych grzejnikow oraz urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu domku, w razie korzystania z wymienionych urządzeń będziemy pobierać dodatkowa opłatę,
 10. dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków pobytu oraz regulaminu,
 11. w przypadkach wcześniejszej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezaleznych od właściciela zadatek jak i opłata za pobyt nie podlega zwrotowi,
 12. wpłata pozostałej części należności za pobyt musi zostać uregulowana w dniu przyjazdu zgodnie z zamówioną rezerwacją wg "Ustawy o turystyce" z dn. 4.12.1997 r.